Preloader image

Το studio ZTOPOS architects and partners είναι ένα γραφείο διττής φύσεως: Αρχιτεκτονικής και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επικεφαλής την Δρ Καρακινάρη Ζωή. Από το 2003 μέχρι και σήμερα εξερευνά και συνεισφέρει με βάση τη συνέργεια των δύο επαγγελμάτων• του αρχιτέκτονα και του αρχιτέκτονα τοπίου. Εστιάζει σε σχέσεις που συχνά παραβλέπονται και κινείται σχεδιαστικά σε διαφορετικές ιδέες, οι οποίες αποσκοπούν να λειτουργήσουν μοναδικά για το κάθε έργο.

Το γραφείο ZTOPOS δραστηριοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα καθώς ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και ανακαίνιση πολλών και διαφορετικών χώρων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Είτε πρόκειται για εσωτερικούς, εξωτερικούς ή ενδιάμεσούς χώρους, η θεματολογία ποικίλει: κατοικίες, μονοκατοικίες- βίλες, συγκροτήματα κατοικιών και πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα βραχείας εκμίσθωσης (airbnb), επαγγελματικούς χώρους όπως εστιατόρια, βιβλιοπωλεία, ιατρεία, καφέ, γραφεία εταιρειών, εκθεσιακούς χώρους, πολιτισμικούς χώρους, μουσεία, διατηρητέα κτήρια, δημόσιους χώρους όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πεζοδρόμους στους αστικούς ιστούς των πόλεων, φυσικούς χώρους- εγκαταλελειμμένους ή μη όπως πρώην στρατόπεδα, πρώην λατομεία, ρέματα, αλσύλλια, παράλια μέτωπα.

Από τη μελέτη, την  έκδοση αδειών έως και την επίβλεψη, το studio ZTOPOS architects and partners εφαρμόζει κοινό σχεδιαστικό λεξιλόγιο με γνώμονα την ώσμωση των ορίων των επαγγελμάτων, και εφευρίσκει μοναδικό σχεδιαστικό πλαίσιο για κάθε έργο συστήνοντας έτσι την πρόκληση για κάθε νέα συνεργασία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή Νομιμοποιήσεις

–    Έρευνα στο αρχείο της ΥΔομ (πρώην πολεοδομία) της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και λεπτομερής αποτύπωση αυτού

–    Ενημέρωση του ιδιοκτήτη σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, το ύψος του παράβολου, του ειδικού προστίμου και τις δυνατότητες αποπληρωμής.

–    Εκπόνηση σχεδίων και ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αυθαιρέτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

–    Παράδοση πλήρους φακέλου με τη δήλωση και τα σχέδια που τη συνοδεύουν.

Σύνταξη φακέλου ακινήτου για συμβολαιογραφική πράξη

  • Κάθε συμβολαιογραφική πράξη ακινήτων απαιτεί αρκετά έγγραφα και σχέδια, όπως: βεβαίωση ΤΑΠ από τον Δήμο, επικυρωμένα αντίγραφα πολεοδομίας, βεβαίωση Ν.651/77 στο τοπογραφικό, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου κ.α.
  • Επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες, ενημέρωση αυτών με τα ορθά στοιχεία του ακινήτου, σύνταξη τελικού φακέλου ακινήτου και παράδοση του στους ιδιοκτήτη και συμβολαιογράφο.

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ) είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού φακέλου για κάθε ιδιοκτησία δομημένη ή αδόμητη και περιλαμβάνει όλα τα επίσημα έγγραφα (τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομικές άδειες, υπαγωγές σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων, τοπογραφικά, κατασκευαστικά σχέδια κλπ.) τα οποία ακολουθούν το ακίνητο. Είναι υποχρεωτική για τις συμβολαιογραφικές πράξεις αλλά και για τα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της.
  • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
  • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού (ΠΕΑ).
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
  • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία που συλλεχθούν.
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
  • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Δημιουργία φακέλου με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις και απαραίτητες διορθώσεις στα στοιχεία του υπό ένταξη ακινήτου στις δημόσιες υπηρεσίες ή μη που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία. Συσχετίζεται άρρηκτα με τη διαδικασία και την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου η οποία απαιτείται πλέον από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Αναπτυξιακά προγράμματα

Το γραφείο ztopos αναλαμβάνει τη σύνταξη των σχεδίων και μελετών που οφείλουν να συνοδεύουν την πρόταση ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος) για επενδύσεις σε νέες και υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα εν γένει. Συγκεκριμένα, παρέχεται η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τη μελετητική ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έκδοση οικοδομικής άδειας, επίβλεψη και κατασκευή του έργου κλπ) και τον προϋπολογισμό του τεχνικού έργου από την αρχή έως και την τελική εκταμίευση του προγράμματος.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ztopos παρουσιάζει 100% επιτυχία υποβολής στα προγράμματα επιδοτήσεων, καθώς όλες οι μελέτες ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί  από το γραφείο και έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί με επιτυχία στο επιθυμητό πρόγραμμα.